NonStop International Theatre Festival skal være Østfolds og Oslofjordregionens viktigste visningsarena for nasjonal og internasjonal scenekunst av høy kvalitet. Det skal også være en faglig arena og årlig møteplass for norske og internasjonale scenekunstnere. Et intenst og godt sammensatt program med forestillinger, seminarer og workshops skal gi publikum og forskjellige aktører anledning til å sette hverandre i stevne, få inspirasjon og bli utfordret.

Festivalen skal tilgjengeliggjøre både tradisjonelle teateruttrykk, samt visuelle og fysiske uttrykksformer for et bredt publikum. En festival kan lettere utfordre klassiske skillelinjer, og dermed øke publikums forståelse for hvordan et smalt verk kan ha stor bredde. Det er lagt ekstra fokus på å favne scenekunstinteressert ungdom under festivalen.