FREDAG 24. SEPTEMBER

STED: VERKET SCENE, Bernt Ankers gate 19, 1534 Moss.

NYE MULIGHETER FOR SCENEKUNSTEN 

Seminaret arrangeres av NONSTOP International Theatre Festival i samarbeid med Viken fylkeskommune. 

Tema 

Viken fylkeskommune representerer med alle sine scener et stort marked, som ved turneer kan gjøre det mulig å realisere forestillinger som blir for store løft for hvert enkelt sted. 

Det er uttalt fra kulturhus hold at det er en overrepresentasjon av musikk og ønske om et større tilbud også innen teater. Teaterprodusenter og frie grupper ønsker flere steder å spille. Dette seminaret har som ambisjon at flest mulig arrangører og utøvere skal møtes, heve kunnskapen og drøfte ulike problemstillinger for å muliggjøre ønsket utvikling på scenekunstområdet. 

Seminaret er delt inn i tre deler. 

Del 1. er viet det første nettverksmøtet for scenekunstnere i Viken fylkeskommune. Du er selvfølgelig like hjertelig velkommen om du er bosatt utenfor fylket, for det som tas opp her av visjoner, strategier, publikumsutvikling m.m. er høyrelevant – også som en basis for det vi skal snakke om resten av dagen. 

Del 2. Her ønsker vi å se på fagfeltet fra et merkantilt og et kunstnerisk perspektiv. Dette må ikke leses som et forsøk på å finne oppskrifter, men som et genuint ønske om at vi i fellesskap skal kunne dele kunnskap og problemstillinger til alles beste. 

Del 3. Pitch. Vi har invitert inn endel kompanier, teatre, kreatører til å pitche forestillinger eller idéer for oss. Vi tar gjerne imot flere, så om du selv ønsker å pitche – eller har noen i nettverket du ønsker å løfte fram (eller mener det er noen vi åpenbart har glemt) – så ta kontakt. Dette er gjensidig en helt uforpliktende sekvens, men med et åpent sinn for at muligheter kan oppstå. 

Vel møtt til en innholdsrik og givende dag! 

Program 

Del 1: Nettverksmøte Scenekunst i Viken fylkeskommune 

09.00 Velkommen til første nettverksmøte for scenekunstnere i Viken fylke 

Møteleder: Tormod Gangfløt, Seniorrådgiver, Avdeling for kunst og kultur – seksjon Kulturutvikling 

09.10 Fylkesråd for Kultur og Mangfold Tonje Kristensen – innledning 

09.20 Viken fylkeskommunes arbeid med Temastrategien for Kunst og kultur – med fokus på scenekunst v/Toril Mølmen, seksjonsleder Kulturutvikling i Viken fylkeskommune 

09.30 Publikumsutvikling i Viken 

Generelt om publikumsutvikling – Ingrid Handeland, Norsk Publikumsutvikling 

Hva er erfaringene med publikumsutvikling i Viken? – Tormod Gangfløt 

Hvilken vei går vi videre med publikumsutvikling i Viken fylke? 

Orientering om digital håndbok – Ingrid Handeland, Norsk Publikumsutvikling 

10.10 Innspill til temaer, aktiviteter, møtefrekvens m.m. for scenekunstnettverket i Viken 

Kort pause 

Del 2: Nye muligheter for scenekunsten 

10.45 Målet og ønskene for dagen v/festivalsjef Geir Meum Olsen. 

10.50 Digitaliseringen. Hvilke muligheter har vi fått i markedskommunikasjonen og – analysen v/Petter E. Fosse. 

Fosse er produsent ved Moss Kulturhus og en av utviklerne bak den digitale plattformen til «Kulturfangst,» og gir en innføring i hvilke muligheter dette gir. 

11.20 Spørsmål og tilbakemeldinger 

11.30 Hvordan bygge artister og forestillinger? v/ Feelgood og iStage A/S 

11.55 Spørsmål og tilbakemeldinger 

12.00 Lunsj 

12.45 Hva ligger til grunn for kulturhusenes programmering? v/Daglig leder på Lillestrøm Kultursenter, Lars Otto Ullereng 

Hvordan tenker de i forhold til å bygge sin profil og nå ut til sitt publikum. Hvilken 

rolle ønsker de å spille, og er det alltid bare økonomi som avgjør bookingen? Stemmer det at de ønsker å presentere mer teater, og hva må i tilfelle til for at de skal gjøre det? Hva produserer selv? 

Spørsmål og tilbakemeldinger. 

13.15 Hvordan utvikler kompaniene/teatrene sine forestillinger og hvordan tenker de? 

Panel: 

Jo Strømgren Kompani 

Brageteateret 

Kulturværste 

Tabanka Dance Ensemble 

Vi har samlet noen teaterprodusenter med høyst ulik profil og virkefelt i et panel. Først får hver noen minutter til å presentere sin egen virksomhet og hvordan de jobber, før vi åpner for en dialog mellom scene og sal for å drøfte muligheter og utfordringer. 

14.00 Pause 

14.15 Om å tenke på tvers v/Kurator-produsent ved Østfold Internasjonale Teater James Moore 

Østfold Internasjonale Teater kurator-produsent James Moore presenterer strategier og modeller for utvidet samarbeid med kulturhus og øvrige lokale partnere. Han deler erfaringer fra sin tid som leder for Kulturhusnettverk Østfold i perioden 2008–2014. Eksempler brukes fra både turnéer, residenser, og enkeltstående produksjoner innen fysisk teater, samtidsdans, nysirkus og musikk. Presentasjon vil vektlegge programmerings- og finansieringsmodeller, målsettinger og suksessfaktorer. 

14.40 Spørsmål og tilbakemeldinger 

14.50 Pause 

Del 3: Pitch 

15.00 Nye idéer og prosjekter 

Vi har invitert endel, men vi er åpne for flere – også kultur- og scenehus som også produserer selv. Viken fylkeskommune og festivalen er også opptatt av mangfold. Det er anledning til å presentere «ferdige» forestillinger, like så mye som idéer på et tidlig stadium. Terskelen skal oppleves som relativt lav, for tanken er å åpne for muligheter. 

16.00 Avslutning. 

Tiden er litt avhengig av mange som pitcher, men selve seminaret avslutter omtrent her. Forhåpentlig er vi blitt mye klokere, ser flere muligheter og har kommet i bedre kontakt med potensielle samarbeidspartnere. 

Festivalen videre byr på et svært innholdsrikt program, og vi håper selvfølgelig så mange som mulig har lyst og anledning til å ta del i opplevelsene.